Vaccinatie propaganda van Blokhuis en de mainstream media

Laatste reactie 07/12/2018 07:12 door Harm
· Markeren als ongelezen
Harm Van Wijk 2 weken geleden geplaatst
Afgelopen week werden we opnieuw bestookt met vaccinatie propaganda van Blokhuis en de mainstream media papegaaien. Er wordt duidelijk een agenda afgewerkt want ik zie in het buitenlandse media hetzelfde gebeuren. 

De mainstream media die vaak klakkeloos nablaten wat de industrie experts en overheden aandragen. De kuddeimmuniteit komt in gevaar want er zijn teveel dwarse schapen, ik durf het woord zwart in deze tijd niet meer te noemen :) 

Wat ik mis in de hele discussie zijn deze zaken:

- Waarom geen aandacht voor de nadelen van vaccins en stoffen die gebruikt worden als boosters zoals aluminium en squaleen?

- Waarom krijgen slachtoffers in Nederland amper media aandacht en waar moeten zij verhaal halen als hun kind sterft of letsel oploopt?

- Kunnen zij wel de fabrikant aansprakelijk stellen voor de gevolgen van vaccins ? In Amerika is er ieder geval nog een vaccin court waar je terecht kunt met je claims.

- Waarom worden kritische wetenschappers zoals recent die Engelse onderzoeker in Ortho die waarschuwt voor aluminium in vaccins totaal genegeerd?

Aluminium-experts twijfelen niet langer
Het grenzeloze vertrouwen van beleidsmakers in vaccins
How pharmaceutical companies can manipulate science
Manufactured Crisis Film Exposes Motives Behind Mass HPV Vaccinations and Deadly Side Effects
Na een zeer slechte ervaring met de eerste vaccinatie ronde van mijn zoon ben ik afgehaakt, zat direct na de BMR met een doodziek kind die nu geestelijk gehandicapt is. Zodra ik het woord vaccin durfte aan te roeren werd het meteen door de specialist van tafel geveegd, en dat was rond 2001, er was geen verband tussen ontstekingen hersenen en de bmr cocktail, in Japan werd om deze reden de cocktail alleen nog in losse vaccins gegeven en niet in 1 mix.

Why Japan banned MMR vaccine
Daarna naar de andere kant van vaccins gekeken en me verder verdiept in zaken want juist veel kritische ouders hebben zich vaker ingelezen in de materie en zelf onderzoek gedaan, bijvoorbeeld kijken naar stoffen als kwik/aluminium maar ook polysorbaat 80 waarvan we nu weten dat die darminfecties kan verergeren dus wat gebeurt er als je dit direct in het bloed spuit?

Polysorbaat 80 (E433) stimuleert darmkanker bij muizen
En kennis is macht. Waarom is die overheid toch zo bang dat we zaken te weten komen over die andere kant? Dan nog kan die ouder altijd zelf een afweging maken wat een groter risico is, de ziekte of de risico's van de gebruikte booster / hulpstoffen.

Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants
Molecular Mimicry—Understanding the Link between Vaccines and Autoimmune Disease
Met name de autoimmuun kant van vaccins boeit me al jaren, ook in de wetenschap zie je veel vragen over deze minder bekende kant. Wel is bekend dat een verlammingsziekte bekend is al een zeldzame bijwerking en na de Mexicaanse griepvaccinatie zagen we dat ouders in veel landen schadevergoedingen kregen als hun kind narcolepsie ontwikkelde maar voor de rest horen we alleen de lofzang van de farmaceuten, mensen die boete op boete kregen voor zaken die niet klopten in het verleden en royaal strooiden met kado's en geldbedragen richting de specialisten.

An increased risk of narcolepsy was found following vaccination with Pandemrix
Zijn de media dan echt zo naief op dit gebied? Bij andere thema's durven zij wel de knuppel in het hoenderhok te gooien maar zodra het om vaccins, andere vormen van geneeskunde, kankerbestrijding etc gaat lijkt wel of men direct in het gelid schiet. Te bang om weg te worden gezet als fake news bron of alu hoedje. Ook de krant van wakker Nederland laat zich graag als RIVM spreekbuis gebruiken.

Maar in de hele geschiedenis zie je keer op keer dit patroon. Zodra de machthebbers geen oor meer hebben voor kritische geluiden is men dogmatisch bezig en bereid slachtoffers te maken. Van Blokhuis die zelf net een lieve sociale dochter is verloren aan mogelijk een autoimmuunziekte had ik meer begrip verwacht voor ouders die kritisch zijn over wat hun kind wordt ingespoten, die wel vragen stellen en niet blind die farmaceutische studies geloven. Er worden nu eenmaal teveel studies niet gepubliceerd, waarom niet verplichten dat elke studie wordt gepubliceerd, dan ben je transparant mbt veiligheid van een produkt. Dit geldt ook voor kunstheupen met kobalt, siliconen borstprotheses en die beruchte bekkenbodem/herniamatjes.

Kobaltvergiftiging door metaal-op-metaalheupprothese
The inside story of the vaginal mesh scandal
SVS - Meldpunt Klachten Siliconen
Men denkt zelfs aan verplichte vaccinaties. Dat zijn tekenen van een totalitair systeem, iets dat we nog kennen uit de boeken van George Orwell en dat onze mensenrechten verder zou schenden. De volgende stap is dan ook snel gemaakt, weiger je medicijnen dan wordt je niet meer geholpen bij een ziekte, de ultieme chantage.

Alles heeft voor- en nadelen maar zodra het medisch wordt lijkt het wel of we alleen nog de voordelen mogen horen. Er wordt niet verteld dat we door maagzuurremmers een b12 of magnesiumtekort kunnen oplopen, of dat medicatie voor botontkalking funest voor je kaakbot kan zijn of dat door die mammografie ook veel vrouwen onterecht voor kanker zijn behandeld met alle stress en schade vandien. Klassiek is ook dat ik ooit een studie vond die het borstkankermedicijn Tamoxifen noemde, iets dat de kans op het terugkomen van die vorm inderdaad verminderde, alleen de kans op een agressievere variant werd verviervoudigd.

Long-term Tamoxifen use increases risk of an aggressive, hard to treat type of second breast cancer
Extended tamoxifen use may increase risk endometrial cancer
Ik blijf zeggen, we hebben recht op ALLE informatie mbt zaken, pas dan kun je een goede keuze maken en zaken tegen elkaar afwegen. Zodra de overheden en specialisten in feite blind achter de industriefanfare aanlopen zijn wij het goedkope proefkonijn dat uiteindelijk met zijn/haar gezondheid betaalt. Ook bij de klimaathypothese is er maar 1 waarheid, dat ondervond linkse filmmaker Poels die een kritische video maakte over dit thema, werd niet gewaardeerd in zijn eigen achterban. Deed me denken aan het Anne Fleur verhaal....

Marijn Poels: ‘links’ en tóch niet politiek correct
Als ik naar de laatste jaren kijk qua overheid is dat vertrouwen er niet beter op geworden. Want vadertje staat die keer op keer grote vervuilers met rust laat, die zijn eigen defensie personeel ziek maakte, die de voedingsindustrie zoveel macht heeft gegeven en die chemische bedrijven alle ruimte geeft ons leven te vergiftigen die heeft meer kenmerken van een narcist dan van een zorgzame vader. En vaak gaat welvaart en economische belangen ten koste van het welzijn, iets dat de politiek nog altijd niet heeft begrepen.

Het tempo moet omhoog, we gaan van de frietgeneratie naar de burnout generatie, iemand noemde dat recent de iGen generatie. Hopelijk kan meer bewustzijn mbt de verstrengelde belangen en de dogmatische beperkingen van die experts ons nog redden.

Meer nieuws bespreek ik zondag op dotcomradio, de overige lees- en kijktips vind je weer in deel 2 van mijn column.

Veel leesplezier

Ron Fonteine (de kennispiet)


Nieuwe artikelen en documentaires
Thuis geboren baby's hebben meer diverse, heilzame bacteriën
Regenwoud plant verhongert alvleesklierkankercellen
Probiotica verhogen het botvolume bij gezonde muizen
Luchtvervuiling verhoogt aantal spoedeisende hulp bezoeken
Ontstekingen in de hersenen van fibromyalgiepatiënten
Antihormoontherapie verhoogt risico op hartfalen
Relatie tussen autisme en luchtvervuiling verkeer en industrie
Ruimte tijd beweging natuurwetten 2
Darmhormoon en bruin vet werken samen
LDL-Cholesterol in de beklaagdenbank
Naar nieuwe lezingen & documentaires (leden)

Links
Naar de leefbewust webwinkel
Naar onze thema paginas
PDF dossiers voor Leefbewust leden
Dotcomnieuws - overzicht alternatieve media
Leuke uitjes in Nederland

Waardeer je ons kenniswerk, steun dan onze webwinkel

Wij leveren plantaardige supplementen zoals chlorella, spirulina, curcuma, algenolie, psyllium vezels, natuurlijke vitamine C bronnen zoals acerola, camu camu, rozenbottel en daarnaast een natuurlijk bcomplex en omega 3 vetzuren.

bron Editor Ron Fonteine
lees https://preview.mailerlite.com/i0t8p9/1030483550022927709/f4g1/

Harm Van Wijk 6 dagen geleden geplaatst
‘START VAN HET EUROPEES GEMEENSCHAPPELIJK OPTREDEN INZAKE VACCINATIE’ – HET PERSBERICHT DAT ONS ZORGEN BAART
door Ellen Vader & Door Frankema | 6 december 2018 | Geld, Politiek |

Jongetje met handen op hoofdParijs, 4 september 2018 – Op deze dag laat CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) in een persbericht weten dat zij in samenwerking met de EU-JAV (Joint Action on Vaccination) start met maatregelen inzake vaccinatie.

Waarom baart het ons zorgen? Ten eerste omdat dit persbericht niet in de Nederlandse kranten is gekomen. Buiten het zicht van de burger worden op Europees niveau beslissingen genomen en doorgevoerd ‘om het wantrouwen tegen vaccineren te bevechten’. En dat wij er niet goed over geïnformeerd worden betekent niet dat wij niets van deze maatregelen zullen merken. Ten tweede baart het persbericht ons zorgen omdat de partijen die de beslissingen nemen niet geïnteresseerd lijken te zijn in een medisch noodzaak, maar vooral in de economische noodzaak.

Wij geven eerst een samenvatting van het persbericht en zullen het daarna stap voor stap met u doornemen.

 

 

SAMENVATTING
 
1. Europees gemeenschappelijk optreden om de dalende vaccinatiegraad tegen te gaan. De organisatie bestaat uit de Europese Commissie, ministeries van gezondheid, internationale beleidsmakers en organisaties, instituten, universiteiten uit 20 landen, maatschappelijk middenveld, en afgevaardigden farmaceutische industrie.

 
2. De maatregelen worden gecoördineerd door Frankrijk, het land met de meeste know-how op het gebied van verplicht vaccineren.

 
3. De voorgestelde maatregelen omvatten:

• digitaliseren van vaccin gerelateerde gegevens

• stringentere monitoring van immunisatieprogramma’s

• accurate voorspelling van ‘vaccinbehoeftes’ door kennis van vaccinvoorraad, – en vaccinvraag-data

• prioriteiten stellen bij vaccinonderzoek en vaccinontwikkeling; uitwisseling van informatie betreffende bewijsmateriaal van werkzaamheid, risico’s en kosten vaccins

• praktische interventies om het vertrouwen te vergroten

 
4. Opbouwen van een langetermijn coördinatie in heel Europa

 
5. Gefinancierd met een totaalbudget van EUR 5.800.000 waarvan EUR 3.500.000 uit de EU

 

 

DETAILS EN DUBIEUZE FEITEN
 
De tekst van het persbericht van CHAFEA op de onderstaande screenshot in het Engels hebben wij voor u vertaald en van commentaar voorzien, beginnend onder het screenshot.1 De tekst uit het persbericht is schuingedrukt, per alinea staat ons commentaar op het persbericht er rechtgedrukt tussen.

 
Screenshot persbericht Chafea !
Screenshot Persbericht CHAFEA - 2

 

 

VERTALING VAN HET PERSBERICHT VOORZIEN VAN ONS COMMENTAAR
Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie (EU-JAV)
Parijs, 4 september 2018

Het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie (EU-JAV), werd op 4 september 2018 in Parijs gelanceerd. Het wordt gecoördineerd door Frankrijk (door het nationaal instituut voor onderzoek op het gebied van gezondheid en geneeskunde INSERM, met de steun van het ministerie van volksgezondheid).

 

Het lijkt een logische keus. Wat niet lukte in Italië (vaccineren zonder slag of stoot te verplichten), is wel gelukt in Frankrijk en daarmee is Frankrijk het enige welvarende land in Europa waar sinds 1 januari 2018 alle elf vaccins verplicht zijn.

 
De reden om vaccineren te verplichten komt in heel Europa op hetzelfde neer: de vaccinatiegraad daalt, en dat heeft verregaande economische gevolgen. De medische reden voor het verplichten van vaccinaties is ver te zoeken, nogmaals: daarover zo meer.

 
De politieke achtergrond van de ‘expertise’ van Frankrijk in het implementeren van verplichte vaccins heeft niet te maken met een effectief antwoord op een vraag vanuit de bevolking. Er zijn geen cijfers die laten zien dat er sprake is van een noodsituatie. De politieke details wijzen op een politiek cliché zo oud als de weg naar Rome: vriendjespolitiek.

 
De ‘kick-off meeting’ bestaat uit de Europese Commissie, gezondheidsministeries, internationale beleidsmakers en organisaties, instituten, universiteiten uit 20 landen en een breed scala aan belanghebbenden, waaronder het maatschappelijk middenveld en vertegenwoordigers van fabrikanten, die werken aan vaccinatiebeleid en gezondheidsinstituten. De kernmissie is het streven naar sterkere nationale antwoorden op vaccinatievraagstukken, door een duurzame Europese samenwerking. Hiermee moeten ziektes voorkomen worden in het tijdperk van de duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties worden gepromoot.

 
Het begint de oplettende burger zolangzamerhand duidelijk te worden. De nationale politiek wordt niet langer aangestuurd door de nationale behoeftes van de verschillende landen van Europa, maar door de EU, die wordt aangestuurd door dezelfde lobbyisten van grote (Amerikaanse) farmaceutische multinationals als de WHO. De World Health Organization is onderdeel van de Verenigde Naties, en de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ zijn onder andere beschreven in het European Vaccine Action Plan (EVAP).2, 3

 

 


 

 
Het persbericht gaat verder:

 
‘Immunisatie is een van de grootste succesverhalen wat betreft biomedische interventies en volksgezondheid in de twintigste eeuw en er wordt geschat door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat er elk jaar 1 tot 3 miljoen levens mee gered worden. Toch is de vaccinatiegraad de afgelopen twee decennia gedaald en dat heeft het geresulteerd in het opnieuw verschijnen van infectieziekten zoals mazelen op het Europese continent.’

 

Over het grote succesverhaal van de WHO verschillen de meningen. En over de schatting – met een marge van 2 miljoen – helemaal. Het is natte vingerwerk dat niet serieus genomen mag worden. Afgezien van de logistiek die ten ene male te kort schiet in derdewereldlanden, worden ook de levensomstandigheden ter plaatse niet meegenomen.

 
Meer info: hier

 
Laten we in Europa blijven. We wonen tenslotte in Europa en niet in Afrika, waar miljoenen kinderen chronische ondervoed zijn. In tegenstelling tot kinderen die wonen in welvarende landen zijn zij daardoor zij te zwak zijn om koorts te kunnen genereren. En dat betekent dat zij aan een griepje of de mazelen kunnen overlijden. In 45% van de overlijdens ‘aan de mazelen’ is de onderliggende oorzaak uitputting en slechte weerstand door honger.4

 
In welvarende westerse landen, zoals Nederland, was de sterfte aan infectieziektes dramatische afgenomen en praktisch opgelost vóórdat men begon met vaccineren. In Nederland was de sterfte aan de mazelen in het jaar vóór de start van het mazelen vaccin: 1 sterfgeval. U leest het goed. En volgens wetenschappelijk onderzoek was het verschil voor en na de invoering van het mazelen vaccin te klein om een verschil op te kunnen merken. Weer: u leest het goed. We hadden, en we hebben het hele mazelenvaccin niet nodig, en toch is de mazelen de officiële aanleiding waarom de vaccinatiegraad weer omhoog zou moeten, en gelooft de massa dat de mazelen een gevaarlijke ziekte is. Een kwestie van vrijmaken van budgetten voor een ‘goede’ mediacampagne.

 
Meer info: hier, hier, hier en hier

 
Noch in Italië, noch in Frankrijk, noch in andere welvarende Europese landen laten sterfte, – of ziektecijfers aan de mazelen van de afgelopen jaren zien dat er sprake was van een ernstige situatie. Het ‘gevaar van de mazelen’ speelt zich af in de hoofden van politici, die kennelijk meer waarde hechten aan de gladde praatjes van de lobbyisten dan aan de cijfers die hun nationale ‘boekhouders’ bijhouden. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) houdt bijvoorbeeld al meer dan 100 jaar sterftecijfers bij waar niemand; noch politici, noch artsen, noch ouders over geïnformeerd worden. Dat past kennelijk niet in het Europese vaccinatiebeleid.

 
De media hebben de afgelopen maanden hun uiterste beste gedaan om ons bang te maken voor de mazelen, HPV en meningitis. Maar een feit is dat de sterfte aan de mazelen afgenomen was van 2740 gevallen in 1900 tot 1 geval in 1975 nog voordat men begon met vaccineren tegen de mazelen in 1976.

 
Ook wat betreft de sterfte aan HVP, en zelfs men ACWY zijn de cijfers opgeblazen en totaal uit proportie getrokken.

 
Meer info hier, en hier, en hier.

 
‘Voortbouwend op bestaande initiatieven, zal de EU-JAV gemeenschappelijke en duurzame samenwerking opbouwen om concrete instrumenten te ontwikkelen die nuttig zijn voor de gezondheidsautoriteiten van de EU en niet-EU-lidstaten. Deze omvatten efficiënte mechanismen voor de interoperabiliteit van digitale vaccin-gerelateerde gegevens, methoden voor het monitoren van immunisatieprogramma’s, accurate prognoses van de vaccinbehoeften door middel van een concept van de opslag van gegevens over vraag en aanbod van vaccins, prioriteitstelling van onderzoek en ontwikkeling van vaccins, informatie-uitwisseling over bewijsmateriaal met betrekking tot de werkzaamheid, risico’s en kosten van vaccins, evenals de beste vormen en interventies om het vertrouwen te vergroten.’

 

Het komt neer op het volgende. Ten eerste: ‘big brother is watching you’. De privacy van de burger zal verder worden ingeperkt door het monitoren en registreren van ‘vaccin-gerelateerde gegevens’. Daarnaast zal de industrie worden ondersteund om ervoor te zorgen dat ‘vaccinbehoeften’ adequaat vervuld kunnen worden. En het ons niet zal ontbreken aan effectieve mediacampagnes die het vertrouwen in het RVP of het idee van de noodzaak moeten bewerkstelligen.

 
‘Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor gezondheid en voedselveiligheid, verwelkomde het gezamenlijke initiatief: “We kunnen niet voorkomen dat infectieziekten nationale grenzen overgaan, daarom is nauwe samenwerking en coördinatie nodig om te zorgen voor een efficiënte reactie. We hebben een strategische en gecoördineerde aanpak nodig om de huidige uitdagingen aan te pakken voor het verhogen van de deelname aan vaccinatieprogramma’s in de EU en haar buurlanden Het EU-JAV is een belangrijke stap in de richting van gemeenschappelijke oplossingen en het aangaan van een partnerschap om het leven van onze burgers te redden, met name de meest kwetsbare groepen zoals kinderen.”‘

 

Mooie woorden die verbloemen waar het werkelijk om gaat. De vaccinatiegraad daalt. En dat heeft waanzinnig grote financiële gevolgen. En er wordt met man en macht geprobeerd om het tij te keren… Maar er staat een olifant in de kamer waar onze politici niet naar willen kijken: WAAROM daalt de vaccinatiegraad?

 
Waarom willen die ouders niet meer dat hun kinderen volgespoten worden met ziekteverwekkers en lichaamsvreemde stoffen? Zou het ermee te maken kunnen hebben dat ouders niet willen dat hun kinderen volgespoten worden met ziekteverwekkers en lichaamsvreemde stoffen?

 
De veiligheidsnormen om vaccins in te spuiten ontbreken, evenals onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek dat bewijst dat vaccineren veilig is. Ouders maken zich zorgen over de toename in chronische aandoeningen die, het zou niemand moeten verbazen, door vele onafhankelijke academici en wetenschappers in verband worden gebracht met het injecteren van vaccins.

 
De politiek heeft kennelijk geen boodschap aan de boodschap van de ouders, en waar geld verdiend wordt is kennelijk geld beschikbaar.

 
‘Voor Jérôme Salomon, directeur-generaal van Volksgezondheid, Frans ministerie van Solidariteit en Gezondheid: “Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om betere en lang termijn- coördinatie in heel Europa op te zetten om de immunisatie-uitdaging voor de volksgezondheid te overwinnen. Het EU-JAVA biedt deze unieke kans”. Het gemeenschappelijk optreden wordt gedurende drie jaar gefinancierd met een totaalbudget van EUR 5.800.000, waarvan 3.500.000 uit het Gezondheidsprogramma van de Europese Unie.’

 

Miljoenen euro’s worden beschikbaar gesteld om de vaccinatiegraad omhoog te krikken. Bizar. Als het vaccin zou doen wat het belooft te doen, dan zou het helemaal niet belangrijk zijn of de vaccinatiegraad 90% is, of 13%, of 58%, of welk willekeurig getal dan ook. Het gevaccineerde kind zou beschermd zijn. Echter, in de onnavolgbare logica van de beleidsmakers, moet niet alleen het kind beschermd zijn, maar moet de ziekte ook nog eens uitgeroeid worden. Want anders kunnen de ongevaccineerde kinderen die nog te jong zijn om gevaccineerd te worden, ziek worden.
Het klopt helaas niet. Want de virussen in vaccins zijn levende, gemanipuleerde virussen die volgens de bijsluiter en volgens de CDC, en volgens het Nederlands tijdschrift der Geneeskunde in 5%- 10% van de gevaccineerde ‘mazelachtige symptomen’ veroorzaken bij de gevaccineerde kinderen. En bovendien kunnen de virussen uit het vaccin andere kinderen besmetten doordat ze uitgescheiden worden (de officiële term hiervoor is ‘Shedding’). Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe groter het gevaar op een ‘mazelenuitbraak’ veroorzaakt door de virussen uit het vaccin.

 
Meer info: hier, en hier

 

 
’17 EU-lidstaten nemen deel als partners, evenals Noorwegen, Servië, Bosnië en Herzegovina. Samenwerkende belanghebbenden omvatten vele nationale en internationale organisaties zoals de WHO, de OESO, het ECDC en het EMA, universiteiten, verenigingen (bijv. EFPIA, EHMA, EPHA) en federaties, die hun expertise met het project zullen delen en zorgen voor samenhang met lopende initiatieven. Perscontact: Geneviève Chêne, EU-JAV-coördinator, Inserm genevieve.chene@inserm.fr http://ec.europa.eu/chafea/documents/health/ja-vaccination-04092019_en.pdf‘

 

Geld, noch moeite wordt gespaard, voor deze gigantische operatie die uiteindelijk zonder twijfel zal moeten leiden tot één, groot, gelijkgetrokken, verplicht vaccinatieprogramma voor heel Europa. Laten we ons vooral geen illusies maken. En gezien de schaal van deze operatie is het wel heel opvallend dat de media het er liever niet over hebben. Sommige persberichten bereiken de journalisten kennelijk niet. De burger zou kunnen gaan beseffen wat er aan de hand is…

 

 

 

 

 

 
Bronnen:
1.institute.fr/en/news/117-launch-of-a-european-platform-to-fight-against-vaccination-distrust
2. https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Naties
3. http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014
4. https://www.worldhunger.org/world-child-hunger-facts/

 

 

 

 
Over de auteurs:
Ellen Vader verzamelt en verspreid informatie over vaccins en aan vaccingerelateerde onderwerpen.
Door Frankema is moeder van twee ongevaccineerde, inmiddels volwassen kinderen, schrijfster van het boek ‘Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien’, en initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij.

bron https://stichtingvaccinvrij.nl/start-van-het-europees-gemeenschappelijk-optreden-inzake-vaccinatie-het-persbericht-dat-ons-zorgen-baart/?utm_source=Nieuwsbrief&utm_campaign=c184cfdd95-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b82845e552-c184cfdd95-175973877
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 23 November 2018 om 04:02
Aantal lezers 2
Aantal reacties 2